Welkom bij de Sectie Analytische Chemie (SAC)

De Sectie Analytische Chemie (SAC) behartigt en bevordert de analytisch-chemische discipline en is een spreekbuis voor analytisch-chemisch belanghebbenden en belangstellenden in Nederland. De SAC wil de analytische chemie in brede zin van dienst zijn: op het gebied van onderwijs en onderzoek alsmede op alle terreinen waar analytische chemie wordt toegepast. Middels werk- en discussiegroepen stimuleert de SAC het onderling contact tussen studenten, onderzoekers en professionals, en bevordert hun deskundigheid.

Nieuws

Nieuws vanuit de Chemie en Maatschappij Groep

Carbon Cafe.jpgdinsdag 23 juli 2019 11:48 De chemie blijft verrassen, zoals afgelopen week weer bleek met Galapagos. Daarnaast lijkt een groeiende behoefte te bestaan aan chemisch inzicht als het om gaat maatschappelijke vraagstukken, zoals hoe om te gaan met de klimaatverandering en wat te doen met de ‘plastic soup’. In hoeverre hebben journalisten, politici en geïnteresseerde leken toegang tot de juiste inzichten? lees verder

Eye-opener van de week: Paula Dalcin Martins

Paula Dalcin Martins.jpgdinsdag 16 juli 2019 09:05 In de oceaanbodem leven kleine micro-organismen. Sommige daarvan produceren of consumeren methaan: een broeikasgas sterker dan koolstofdioxide. Door deze micro-organismen te bestuderen kunnen we bijdragen aan het oplossen van klimaatverandering. lees verder

KNCV tekent overeenkomst Duurzame Ontwikkelingsdoelen

FLoris UN SDG.JPGmaandag 15 juli 2019 12:28 Op 9 juli tekende de European Chemical Society (EuChemS), naast voorzitters en vertegenwoordigers van chemische verenigingen over de hele wereld, een gezamenlijk overeenkomst over de Duurzame ... lees verder

KNCV benoemt tweede Nationaal Chemisch Erfgoed

8590-Onthulling.jpgdonderdag 20 juni 2019 15:52 Na de Ovale Zaal in Teylers Museum in Haarlem, werd afgelopen dinsdag het Grote Kantoor van DSM in Delft bekroond tot Nationaal Chemisch Erfgoed. Het Grote Kantoor is een prachtig gebouw om te zien, maar kent ook een belangrijke rol in de geschiedenis van biotechnologie. lees verder